Vereniging Plukbos

Van harte gefeliciteerd allemaal met de oprichting van Vereniging Plukbos op 5 maart 2021!

De oprichting van de rechtsvorm komt voort uit de wens voor een breed gedragen ontwikkeling van het vruchtbare stuk van de Groene Loper van Amsterdam Centrum.Dit is een kostbare zaak waarvoor we de nodige subsidies beter goed structureren.Ook de aansluiting met andere buurttuinen en andere initiatieven wordt hiermee verstevigd.

Vereniging Plukbos is uiteraard in eerste instantie opgericht voor de vruchtbare ontwikkeling van stadslandbouwproject, voedselbos, schooltuin & buurttuin PLUKBOS, gelegen aan de gracht op het schitterende Amsterdam Wittenburg.Plukbos is opgericht met in het achterhoofd een ijsmeester te kunnen leveren waarmee het Marie Altelaar Plein tot ijsbaan kan worden omgebouwd; ook bij andere initiatieven kunnen de gulle Plukbosbomen zich op deze manier verwoorden en inzetten via de leden en het bestuur.De officiële doelstelling van de vereniging luidt dan ook:“Het verbinden van bewoners van de Oostelijke Eilanden met elkaar, de natuur en de buitenlucht, onder meer door het aanleggen en onderhouden van een buurttuin en voedselbos, zomede het organiseren van (sociale) activiteiten voor bewoners van de Oostelijke Eilanden om samen te komen, te tuinieren, voedsel te bereiden of andere buurtactiviteiten te ontwikkelen, het voorgaande in de ruimste zin des woords.”

In ons huishoudelijk reglement leggen we vast hoe de aanwonende Plukboswachters en de 170 deelnemers op de mailinglist zich officieel (gratis) lid mogen noemen. We hebben ons lentefeest in het Plukbos aangeduid als jaarlijkse ledenvergadering om onder andere tot bestuurswisselingen te besluiten. STEMT! STEMT! STEMT! Jullie betrokkenheid doet Plukbos groeien

De 5 oprichters en bestuursleden stellen zich voor; zij stellen zich in het werk om de doelstelling te verwezenlijken:

Anneke Pauptit; Groencoach Oostelijke Eilanden

Berend Brock

Sander Salburg; (Penningmeester)

Thijs Balder; (Secretaris)

Has Cornelissen; (Voorzitter)

De statuten liggen ter inzage bij de secretaris en Kamer van Koophandel.

Wij gebruiken cookies. Sorry hoor