Vereniging Plukbos is uiteraard in eerste instantie opgericht voor de vruchtbare ontwikkeling van urban garden pluktuin, stadslandbouwproject, voedselbos, schooltuin & buurttuin PLUKBOS, gelegen aan de gracht op het schitterende Amsterdam Wittenburg. Vereniging Plukbos is echter ook opgericht met in het achterhoofd een ijsmeester te kunnen leveren waarmee het Marie Altelaar plein tot ijsbaan kan worden omgebouwd; ook bij andere initiatieven kunnen de gulle Plukbosbomen zich op deze manier verwoorden en inzetten via de leden en het bestuur. De officiële doelstelling van de vereniging luidt dan ook: “Het verbinden van bewoners van de Oostelijke Eilanden met elkaar, de natuur en de buitenlucht, onder meer door het aanleggen en onderhouden van een buurttuin en voedselbos, zomede het organiseren van (sociale) activiteiten voor bewoners van de Oostelijke Eilanden om samen te komen, te tuinieren, voedsel te bereiden of andere buurtactiviteiten te ontwikkelen, het voorgaande in de ruimste zin des woords.”

In ons huishoudelijk reglement leggen we vast hoe de aanwonende Plukboswachters en de deelnemers op de mailinglist zich officieel (gratis) lid mogen noemen. Je hoeft geen lid te zijn om mee te doen, wel mogen alleen leden stemmen over de bestuurssamenstelling en andere zaken die ter stemming worden gebrcht op de Algemen Ledenvergadering. STEMT! STEMT! STEMT! Jullie betrokkenheid doet Plukbos groeien

 

Notulen ledenvergaderingen:

notulen_alv_15042023

notulen AVL 13 mei

 

Bestuur vereniging Plukbos

  • Bram Heerebout (voorzitter) per mei ’23
  • Dirk Zaal (penningmeester en secretaris) per april ’23
  • Kees Mulder per mei ’23
  • Ivar Manuel per mei ’23
Het bestuur s te bereiken via bestuur at plukbos punt nl
 
Voormalige  bestuursleden: 

  • Has Cornelissen (Oprichter, maart ’21 tot jan ’22)
  • Thijs Balder (maart ’21 tot oktober ’22)
  • Anneke Pauptit  (maart ’21 tot april ’23)
  • Berend Brock; (maart ’21tot april ’23)
  • Sander Salburg (maart ’21 tot april ’23)
  • Cecilia Bengtson (April ’23 tot mei ’23)