PRIVCACYBELEID VAN PLUKBOS

Versie 25 februari 2021

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Plukbos verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van vereniging Plukbos, aanmeld op de mailinglist, een donatie doet, of om een andere reden persoonsgegevens aan Plukbos verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Plukbos vereniging. De actuele contactgegevens vindt u op onze website
Het beheer van de subscribers is onder leiding van de penningmeester en secretaris van de vereniging

2. Welke gegevens verwerkt Plukbos en voor welk doel
2.1       In het kader van jouw lidmaatschap kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
            a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
            b) adresgegevens eventueel postadres
            c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
            d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts 

2.2       Plukbos kan gebruik maken van verschillende technieken om bij te houden wie de website www.plukbos.nl of www.facebook.nl/plukbos bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat dit informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.


2.3       Plukbos kan de in sub 2.1 en sub 2.2 genoemde persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:
a)         je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het     lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e        instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen       van de van jou verkregen informatie, 
b)         je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van        uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Plukbos;
c)         je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b. van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

E-mail berichtgeving (opt-out):

Plukbos gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Plukbos Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen 

Plukbos verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Plukbos passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. 

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Plukbos gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst. 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de ledenadministratie van Plukbos kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Plukbos zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren 

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie. 

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop Plukbos je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie [plukbos@hotmail.com] of via contactpagina op onze site www.plukbos.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.